Våre tjenester

Systemfokusert ledelse

Utvikling av ledergrupper og avdelinger skreddersys i stor grad ifht den enkelte organisasjons behov. Prosessen vil være linket opp mot hverdagens realiteter med et helhetlig perspektiv der kunde-/brukertilfredshet, strategiske føringer, målsettinger og fremtidige forbedringer utgjør vesentlige deler.

Les mer

Organisasjonskultur og medarbeiderskap

Utvikling av organisasjoner krever involvering av medarbeidere fra alle nivå i organisasjonen. Studier og praktisk erfaring dokumenterer at involvering, samhandling og fokus på kunde/bruker er avgjørende for resultatforbedring. 

Les mer

Preferanse- og personlighetskartlegging

Våre preferanser preger vår arbeidsdag. Både den enkelte medarbeider, leder, store og små grupper har nytte av å vite hva som medvirker til at vi tar bestemte valg og beslutninger. Innsikt i preferansene gir i tillegg en forståelse over hvilke prosesser som fungerer for den enkelte og for gruppen som helhet, samt hva som skal til for å få til et bedre samarbeid.

Les mer

E-læring og medarbeidersamtalen

E-kurs for den som vil ha full fleksibilitet til å følge kurs fra arbeidsplassen eller hjemmekontoret.

Les mer

Nettverksgrupper

I nettverket møter du andre ledere i noenlunde lik situasjon som deg selv og i et konfidensielt rom. Her får du muligheten til å praktisk læring gjennom å ta opp utfordringer, sparre med de andre lederne, få hjelp og å dele egne erfaringer.

Les mer

Oppfølging i etterkant av medarbeiderundersøkelser

Her tar vi utgangspunkt i resultater fra medarbeiderundersøkelsen, rydder i det som hemmer oss i å nå resultater, samt det som måtte være av hinder for godt og nødvendig samarbeid. Etter en slik prosess vil det kunne dokumenteres målbare resultater.

Les mer