Våre tjenester

E-læring

E-kurs for den som vil ha full fleksibilitet til å følge kurs fra arbeidsplassen eller hjemmekontoret.

  • For tiden tilbyr vi kurs i Medarbeidersamtalen som e-læring. Flere e-læringskurs er under utarbeidelse og vil etter hvert ugjøre en større del av våre tjenester.
  • Online-kurs i systemtenkning (teoretisk fundament).
    Kurset er tilnærmet lik klasseromsundervisning, men på foregår på nett. Det er interaksjon mellom foredragsholder og kursdeltagere, som i tradisjonelle kurs.

HER kan du logge deg inn på vår samarbeidspartner DigiLearn for å se våre kurs, samt registrere deg som deltaker!

Ta kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon om våre nettbaserte kurs og tjenester!