Våre tjenester

E-læring og medarbeidersamtalen

E-kurs i medarbeidersamtalen passer perfekt for ledere på alle nivåer i organisasjonen som skal gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte. Vi tar deg gjennom forberedelser, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalen. Gå rett inn på DigiLearn for å se vårt kurs i medarbeidersamtalen!

  • Få hjelp til årets pliktøvelse som både medarbeider og leder gruer seg til. Kurs i medarbeidersamtalen er lett tilgjengelig som e-læring. Nyttige medarbeidersamtaler bidrar til økt produktivitet, eierskap og ansvarsfølelse i alle lag i organisasjonen. Kurset bidrar til tydelige forventningsavklaringer, bedre dialog og bedre relasjoner mellom leder og medarbeider. Online kurset passer for ledere som skal gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte.
  • Bente Karoliussen Møkleby er fagansvarlig for innholdet i kurset. Hun har mange års erfaring innen ledelse og medarbeiderskap. Bente jobber som veileder for operative ledere og deres avdelinger. Hun arbeider spesielt med skandinavisk ledelse og medarbeiderskap i service- og tjenesteorganisasjoner.

Her kan du gå rett inn på DigiLearn for å se vårt kurs i medarbeidersamtalen!

Bente Møkleby forelesning
Bente Møkleby under forelesning

Onlinekurset medarbeidersamtalen består av 6 moduler.

Modul 1
Introduksjon til kurs
Velkommen til kurs!
Agenda for kurset
Målsetning med kurset
Hvordan navigere?

Modul 2
Hvorfor medarbeidersamtale?
Hensikten med samtalen
Verdien for virksomheten
Lønn og konflikter
Refleksjonsoppgave

Modul 3
Forberedelser til samtalen
Retningslinjer
Målsetning med samtalen
Bedriftens verdier
Medarbeidernes likheter og ulikheter
Indre motivasjon
Refleksjonsoppgave
Hva husker du…? (3 spørsmål)

Modul 4
Gjennomføring av samtalen
Introduksjon
Innledende spørsmål
Arbeidsoppgaver
Arbeidsmiljø
Utvikling
Hva husker du…? (3 spørsmål)

Modul 5
Etterarbeid og oppfølging
Tiltaksplan
Etterarbeid
Oppfølging
Hva husker du…? (3 spørsmål)

Modul 6
Oppsummering og avslutning
Til ettertanke
Hva har du lært?
Ta testen! (12 spørsmål)
Noen siste ord…
Kursdiplom

Gå til DigiLearn nå for å se vårt kurs i medarbeidersamtale for ledere som skal gjennomføre medarbeidersamtale med sine medarbeidere, du får også en gratis sniktitt video!

Ta kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon om våre nettbaserte kurs og tjenester eller ønsker å ta en prat med oss!