Om oss


Med erfaringsbasert kompetanse og praktisk tilknytning til skandinavisk ledelse bistår vi i organisasjonsutvikling tilpasset den enkelte bedrift og organisasjon. Tjenesteytende organisasjoner er vår primære målgruppe. Vår tilnærming er fundamentert i systemtenkning.

Organisasjonens kultur, ledelse og strategi skal henge sammen på en hensiktsmessig måte for å gi resultater. Forståelsen om hva det er vi er her for å gjøre og hvordan vi skal ha det sammen, må harmonere og utgjøre en helhet.

Slike utviklingsprosesser innebærer:

• Høy grad av involvering
• Tid til å praktisere nye erfaringer, samt
• Tid til refleksjon og læring

Vi bistår i hele prosessen!

Her er vi og litt om oss

Bente Karoliussen Møkleby
Daglig leder
E-post: bente@metakompetanse.no
Mobil: 992 55 626

Bente arbeider spesielt med skandinavisk ledelse og medarbeiderskap i service- og tjenesteorganisasjoner. Hun har høyskoleutdannelse innen markedsføring, informasjon og samfunnskontakt, samt spisskompetanse innen strategisk ledelse og systemtenkning fra USA. Hun har lang erfaring som salgs- og markedsansvarlig og veileder for operative ledere og deres avdelinger.

Se LinkedIn profilen til Bente her

 

Dag Møkleby
E-post: dag@metakompetanse.no
Mobil: 900 55 626

Dag er samfunnsøkonom fra UiO, med tilleggsutdannelse innen strategisk ledelse og Systemtenkning fra USA. Han har mer enn 20 års erfaring fra ledende stillinger i flere departement og direktorat. I tillegg til skandinavisk ledelse og medarbeiderskap, har Dag spisskompetanse innen kommunikasjon og forandringsprosesser. Han jobber mye med ledergrupper innenfor strategi og skandinavisk ledelse.
For tiden jobber han som HR-leder i Enebakk kommune og foreleser i systemtenkning ved Høyskolen i Østfold.

Se LinkedIn profilen til Dag her

 

June Merete Solberg Tolsby
E-post: june.tolsby@hiof.no

June har dr.grad innen kunnskapshøsting ved produktutvikling fra Aalborg Universitet og forskningsgruppen IKE (Innovation, knowledge and Economic Dynamics). Hun har arbeidet med programvareutvikling, vært forsker, redaktør og foreleser.

Hennes faglige interesser omfatter produkt- og tjenesteutvikling, organisasjonsutvikling, teamorganisering og kunnskapsproduksjon.  I dag er hun ansatt som Førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold, Avdeling for ingeniørfag.

Se LinkedIn profilen til June her