Våre tjenester

Preferanse- og personlighetskartlegging

Våre preferanser preger vår arbeidsdag. Både den enkelte medarbeider, leder, store og små grupper har nytte av å vite hva som medvirker til at vi tar bestemte valg og beslutninger. Innsikt i preferansene gir i tillegg en forståelse over hvilke prosesser som fungerer for den enkelte og for gruppen som helhet, samt hva som skal til for å få til et bedre samarbeid.

Vi er sertifisert i og benytter oss av følgende verktøy:

  • Diversity Icebreaker som er utviklet av den norske organisasjonspsykologen B.Z. Ekelund. Verktøyet er godkjent av DNV GL.
  • MBTI (Myers Briggs typeindikator), utviklet av I. Myers og K. Briggs. Et internasjonal benyttet verktøy som gjennomgår kontinuerlige tester for validitet og pålitelighet.