Våre tjenester

Oppfølging i etterkant av medarbeiderundersøkelser

Her tar vi utgangspunkt i resultater fra medarbeiderundersøkelsen, rydder i det som hemmer oss i å nå resultater, samt det som måtte være av hinder for godt og nødvendig samarbeid. Etter en slik prosess vil det kunne dokumenteres målbare resultater.