Våre tjenester

Organisasjonskultur og medarbeiderskap

Utvikling av organisasjoner krever involvering av medarbeidere fra alle nivå i organisasjonen. Studier og praktisk erfaring dokumenterer at involvering, samhandling og fokus på kunde/bruker er avgjørende for resultatforbedring.

  • Arbeidsmiljø; motivasjon og engasjement
  • Bruk av styringsverktøy
  • Kommunikasjon
  • Kompetansekartlegging
  • Konflikthåndtering