Våre tjenester

Systemfokusert ledelse

Utvikling av ledergrupper og avdelinger skreddersys i stor grad ifht den enkelte organisasjons behov. Prosessen vil være linket opp mot hverdagens realiteter med et helhetlig perspektiv der kunde-/brukertilfredshet, strategiske føringer, målsettinger og fremtidige forbedringer utgjør vesentlige deler. Følgende tema er derfor ofte på agenda;

  • Lederrollen og omforent lederpraksis med søkelys på mål, samarbeid og utvikling
  • Ledergruppens formål og rammer
  • Ledergruppens møter
  • Praktisk bruk av verdier og ambisjoner
  • Strategi, utforming og implementering
  • Preferanser som preger ledergruppen (MBTI eller Diversity Icebreaker)
  • Medarbeidersamtalen