Våre tjenester

Nettverksgrupper

Lederrollen kan til tider være ensom. Det kan være langt mellom teori og praksis – og det kan være langt mellom medarbeidernes forventninger versus dine opplevelser, valg og handlinger. I nettverket møter du andre ledere i noenlunde lik situasjon som deg selv og i et konfidensielt rom. Her får du muligheten til å praktisk læring gjennom å ta opp utfordringer, sparre med de andre lederne, få hjelp og å dele egne erfaringer.