Meta Kompetanse

Meta Kompetanse er spesialister på systemisk organisasjonsutvikling.

Skandinavisk ledelse og medarbeiderskap innen service- og tjenesteorganisasjoner er vår hovedvirksomhet.

Kontakt oss

Systemfokusert ledelse

Utvikling av ledergrupper og avdelinger skreddersys i stor grad ifht den enkelte organisasjons behov. Prosessen vil være linket opp mot hverdagens realiteter med et helhetlig perspektiv der kunde-/brukertilfredshet, strategiske føringer, målsettinger og fremtidige forbedringer utgjør vesentlige deler.

Organisasjonskultur og medarbeiderskap

Utvikling av organisasjoner krever involvering av medarbeidere fra alle nivå i organisasjonen. Studier og praktisk erfaring dokumenterer at involvering, samhandling og fokus på kunde/bruker er avgjørende for resultatforbedring. 

Preferanse- og personlighetskartlegging

Våre preferanser preger vår arbeidsdag. Både den enkelte medarbeider, leder, store og små grupper har nytte av å vite hva som medvirker til at vi tar bestemte valg og beslutninger. Innsikt i preferansene gir i tillegg en forståelse over hvilke prosesser som fungerer for den enkelte og for gruppen som helhet, samt hva som skal til for å få til et bedre samarbeid.

E-læring og medarbeidersamtalen

E-kurs for den som vil ha full fleksibilitet til å følge kurs fra arbeidsplassen eller hjemmekontoret.

Nettverksgrupper

I nettverket møter du andre ledere i noenlunde lik situasjon som deg selv og i et konfidensielt rom. Her får du muligheten til å praktisk læring gjennom å ta opp utfordringer, sparre med de andre lederne, få hjelp og å dele egne erfaringer.

Oppfølging i etterkant av medarbeiderundersøkelser

Her tar vi utgangspunkt i resultater fra medarbeiderundersøkelsen, rydder i det som hemmer oss i å nå resultater, samt det som måtte være av hinder for godt og nødvendig samarbeid. Etter en slik prosess vil det kunne dokumenteres målbare resultater.

Om oss

Med erfaringsbasert kompetanse og praktisk tilknytning til skandinavisk ledelse bistår vi i organisasjonsutvikling tilpasset den enkelte bedrift og organisasjon. Tjenesteytende organisasjoner er vår primære målgruppe.

Vår tilnærming er fundamentert i systemtenkning (link til Systemtenking). Organisasjonens kultur, ledelse og strategi skal henge sammen på en hensiktsmessig måte for å gi ønskede resultater.

Forståelsen om hva det er vi er her for å gjøre og hvordan vi skal ha det sammen, må harmonere og utgjøre en helhet. Slike utviklingsprosesser innebærer høy grad av involvering, tid til å praktisere nye erfaringer, samt tid til refleksjon og læring. Vi bistår i hele prosessen.

Kontakt oss

Kontakt oss

 

Adresse

Hans C. Gjefles vei 5 B, 1182 Oslo

Telefon

992 55 626